UB-7031DX, UHF BEAM, 420-438 MHz, 31 ELEMENTS, N

UHF Beam.  420 to 438 MHz.  31 Elements.

Product Manuals

Download Product Manual